facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

 

 

Patron

 

Leon Kruczkowski - prozaik, publicysta, poeta, dramatopisarz urodził się w 1900 r. w Krakowie. W tym mieście, w Wyższej Szkole Przemysłowej, studiował chemię. Po ukończeniu nauki pracował w przemyśle, był również wykładowcą w szkołach zawodowych.

 

Zadebiutował w prasie jako poeta w 1919. Dziewięć lat później wydał swój pierwszy zbiór wierszy "Młoty nad światem". Pierwsza powieść to opublikowany w 1932 roku "Kordian i cham". Pisarz był silnie związany ze środowiskiem robotniczym. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu oficera. Następnie dostał się do niewoli i okupację spędził w niemieckich obozach jenieckich.

 

Po wyzwoleniu współtworzył czasopismo "Twórczość", był wiceministrem Kultury i Sztuki, a także prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Pod koniec lat 40. Kruczkowski napisał swoje najwybitniejsze dzieło - przetłumaczoną na wiele języków sztukę "Niemcy", która autorowi przyniosła Nagrodę Państwową I stopnia. Leon Kruczkowski zmarł w 1962 roku.

 

Nauczyciele naszej szkoły starają się w przystępny sposób przybliżyć uczniom sylwetkę patrona. Został m.in. przeprowadzony konkurs dla wychowawców na najciekawszy scenariusz lekcji poświęconej Leonowi Kruczkowskiemu.